O projektu‎ > ‎

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je uskutečnit setkání nejen žáků a dětí partnerů, ale i jejich rodin a rodinných příslušníků, čímž dojde k osobnějšímu a vřelejšímu seznámení, vzájemnému poznání a znovunavázání kontaktů a přátelství. Během setkání bude program připraven vždy tak, aby v úvodní fázi došlo k navázání neformálních kontaktů, seznámení, zbavení se ostychu či bázně, následně již bude program vždy zaměřen na představení skupiny, jednotlivých členů a jejich zájmů, jak se zde žije, jak se tráví volný čas, jaká je historie území. Postupem doby bychom se rádi dotkli i širších témat, jako je postoj k životu a společnosti, náboženství, životní prostředí, fauna a flora, třídění odpadu, hudba, kultura a společná malá vystoupení/představení, utváření hodnot, historie našich národů včetně silných a slabých míst naší minulosti, současné a minulé osobnosti našich národů, nejoblíbenější knihy/filmy/ herci/představení/obrazy/malíři apod. 
Comments